Emåns Ekomuseum Nässjö kommuns enda brunvita besöksmål

Välkommen till pärlan vid Emåns källa!

Upplev vattnets mystik och dynamik.

Det händer v 17

Hej Allihopa

Föreningens medlemmar har årsmöte i kvarnen den 26 april kl 12:00.

Föredrag av Sven Danielsson.

Hjärtligt Välkomna!

Fontänen på vattenlekplatsen
Fontänen på vattenlekplatsen (mer bilder under Om vattnet)