Emåns Ekomuseum Nässjö kommuns enda brunvita besöksmål

Välkommen till pärlan vid Emåns källa!

Upplev vattnets mystik och dynamik.

Ett förstklassigt besöksmål i Bodafors. Det enda brunvita besöksmålet i Nässjö kommun. Anläggningen är öppen året runt för bokningar.

Nya utställningar skapas varje år.

Emåns Ekomuseum är riktad till alla åldersgrupper. Barnen har fått en särskild vattenanläggning där de kan upptäcka vattnets kvalitéer. På innergården finns därför en anläggning för vattenexperiment. 

En fantastisk naturslinga på 4 km finns i anslutning till Ekomuséet. Här finns informativa informationstavlor som beskriver såväl växt- som fågelliv från de 12 genuina naturtyperna som slingan sträcker sig igenom. Den slingrar sig vackert utmed Emån. Emån är ett av Europas artrikaste flodområden och klassas numera som nationalälv.

Anläggningen består av flera byggnader som Kvarnen, Stallet, Smedjan som har sitt ursprung från bland annat företaget Svenska möbel. Ett på sin tid internationellt erkänt företag i möbelbranschen.
En konstsmed har sin verksamhet i Smedjan. Emåns Ekomuseum är beläget nära Emåns källa. Här finns även en ekologisk butik. Det säljs bland annat kläder av bambu, smycken, stenar och böcker.

  • Museum & Utställningar
  • Vattenupplevelser
  • Smedja & Konstsmed
  • Naturstig i 12 unika naturmiljöer
  • Café i 1600-tals kvarn
  • Konferens/sammanträde i kulturhistorisk miljö
  • Ekologisk butik

Välkomna till oss

Lördagen den 26 april har vi årsmöte på Emåns Ekomuseum med början Kl 12:00 efter årsmötet blir det enklare förtäring, Därför är det bra om du anmäler dig till info@ekomuseum.nu, telefon 0380-370376 senast den 20 april.

Dagen avslutas med ett föredrag av Lennart Eriksson, "Från källorna till Haga, från skvalthjul till storindustri".

 

Välkommen 

 

Etelka Huber Ordförande

Fontänen på vattenlekplatsen
Fontänen på vattenlekplatsen (mer bilder under Om vattnet)